כשאתם בתדר החמלה כל שתבקשו ינתן לכם


כשאתם בתדר החמלה כל שתבקשו ינתן לכם