זכרו שירידה היא תמיד לצורך עליה


כאשר אתם חווים ירידה אנרגטית

זכרו שירידה היא תמיד לצורך עליה