המלחמות החיצוניות הם תוצאה ויזואלית של המלחמות הפנימיות הבלתי נראות


 

המלחמות החיצוניות
הם תוצאה ויזואלית של
המלחמות הפנימיות
הבלתי נראות 

כאשר תנקו את המחשבות והרגשות

תוכלו לחיות ללא מלחמות ומאבקים

פנימיים וחיצוניים