האושר נמצא בתוככם. כאשר אתם מחפשים אותו בחוץ אתם מתאכזבים


 

האושר נמצא בתוככם. כאשר אתם מחפשים אותו בחוץ אתם מתאכזבים