האושר נמצא בפנים


 

האושר נמצא בפנים. חיפוש האושר בחוץ זה בזבוז זמן ואנרגיה