האור שבתוכי מכיר ומכבד את האור שבתוכך


האור שבתוכי מכיר ומכבד את האור שבתוכך