האור שבתוכי מכיר ומכבד את האור שבתוכך


 

האור שבתוכי מכיר ומכבד את האור שבתוכך