האדם שמולך מוציא את הטוב או הרע שבך


האדם שמולך מוציא את הטוב או הרע שבך