האדם שמולך מוציא את הטוב או הרע שבך


 

האדם שמולך מוציא את הטוב או הרע שבך