האדם טוב מיסודו


 

האדם טוב מיסודו

אבל חוויות החיים

מובילים אותו

לשכוח זאת