אתם יוצרים את עולמכם


 

כל החוויות וההתנסויות
הן יצירות שלכם
כדי להבין את עולמכם הפנימי