אתם יוצרים את עולמכם


כל החוויות וההתנסויות
הן יצירות שלכם
כדי להבין את עולמכם הפנימי