אם אתם אוהבים את עצמכם אתם יכולים גם לאהוב אחרים


 

אם אתם אוהבים את עצמכם אתם יכולים גם לאהוב אחרים