איפה נמצא הפחד


 

הפחד נמצא רק
במחשבות של בני האדם