אור הוא ידע


 

כאשר אתם מתחברים לאור אתם מתחברים לידע הקוסמי