פרח ורוד

ברוכים הבאים לאתר עידן הזהב

התקשורים שמובאים כאן הם אותנטיים וראשוניים

ומתקבלים באהבה מישויות אור נעלות

תמכו באתר העניקו תמורה באהבה

 

התחלתי את ההתפתחות הרוחנית שלי לפני כ-27 שנים

הרגשתי שיש הרבה מעבר לחיים הפשוטים שאני חיה.

יש מעבר ללכת לעבודה לגדל את הילדים ולבלות. אבל מהו הדבר הזה ואיך מגיעים אליו…

למדתי במקומות רבים, נסעתי ברחבי הארץ והעולם כדי לחפש תשובות.

בסופו של דבר הבנתי שהתשובות נמצאות בתוכי.

הבנתי מי אני, מהו היעוד שלי וכיצד ליישם אותו.

מזמינה כל אחד ואחת מכם לעשות את הדרך הזו.

לאחרונה התחברתי לישויות מכוכב אוריון ואני מקבלת מסרים

וידע עתיק שעדיין לא נחשף על פני כדור הארץ.

אתם מוזמנים לקחת חלק בתהליך השינוי העוצמתי שחל היום 

שכולנו חלק ממנו.

 

החזון שלי

החזון שלי הוא חזון אחרית הימים: "וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו…" באושר ועושר ובריאות טובה.

החיים ניתנו לנו במתנה כדי שנכבד אותם, נכבד את עצמנו ונכבד זה את זה. החיבור לעצמנו נובע מהחיבור לנוכחות האלוהית שבתוכנו. 

חזוני הוא להגיע לכל אדם באופן אישי ו/או אנרגטי כדי לעזור לו לעזור לעצמו לעשות שינוי פנימי.

השינוי הפנימי יוצר את השינוי החיצוני. הכל מתחיל מבפנים.

כאשר אנחנו משתנים מבפנים אז השינוי החיצוני נעשה ונראה.

מתוך אותו חזון נובע חזון נוסף לבנות כפר אקולוגי במדבר. הכפר יאוכלס באנשים מודעים.

מודעות לאדמה, מודעות לאמא טבע ומודעות לעצמנו ולייעוד שלנו. 

היעוד שלי כפי שאני רואה אותו זה להעביר את הידע שאני מקבלת בזמן אמת

מידי יום לכל האנשים על פני כדור הארץ. לכן בכפר הזה יהיה בית ספר רוחני כלל עולמי.

  מיטב המורים ילמדו בכפר ויבואו אנשים מכל העולם כדי להעצים את הידע שלהם

ולהתעלות למימדים גבוהים יותר. הכפר יהיה בית ספר להתעלות.

בימים אלו מתגבשת קבוצה ליישום החזון. אנחנו מחפשים יזמים לעזור במימוש

הפרוייקט המקסים הזה.

 

בואו באהבה

תקווה אברהם

 

 

Dear Friends

About 24 years ago I felt that there is much more beyond the life I'm living.

I started to look for new life, new energy, new me.

I visited many places, I traveled around the

country and the world to look for answers.

Eventually I realized that the answers are inside me.

I realized who I was, what my mission and how to implement it.

Invite each of you to do this  journey

Recently I connected entities from the planet Orion and I get messages

And ancient knowledge yet to be revealed on earth.

 You are invited to take part in the change in the Planet that occurred  now

we are all part of it.

Wishing you much love and joy

My vision

My vision is the vision of the End of Days: "And a man sat under his vine and under his fig tree …" with happiness and wealth and good health.

Life was given to us as a gift to honor and respect each other. The connection to ourselves is from the connection to the Divine presence within us.

My vision is to reach each person personally and / or energetically to help him/her to help himself  making an inner change.

The inner change creates the external change. It all starts from the inside. When we change from within, then the external change becomes apparent.

From this vision comes another vision to build an ecological village in the desert. The village will be populated with people who are aware.

Awareness of the earth, awareness of Mother Nature, and awareness of ourselves and our destiny.

My destiny as I see it is to convey the knowledge I get in real time

Every day to all the people on earth. Therefore, this village will have a global spiritual school.

The best teachers will teach in this village and people from all over the world will come to strengthen their knowledge

And to rise to higher levels. The village will be a school for transcendence

A group is currently being formed to implement the vision. And are also looking for entrepreneurs for this lovely project.

 

Tikva  Abraham

Spiritual teacher and holistic body-mind

Golden Age Center for healing and fulfilling goals